4-Meme

Memenin iyi huylu hastalıkları

Image and video hosting by TinyPic

MEME HASTALIKLARI

Çocukların süt çeşmeleri olan memeler

de bazen hastalığa yakalanabilir.

Meme;kadınların kendi kendilerini

kolayca muayene edebileceği ve hatta

doktora gitmeden önce bile ilk tespitin

hasta tarafından yapılabileceği bir

organdır. Bunun için her bayan doğru

meme muayenesini öğrenmelidir. 20

yaşından sonra her kadın kendi

kendine meme muayenesi yapmalıdır.

MEME TÜMÖRLERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR

Meme kadınlarda yağ dokusu, süt bezleri ve süt

kanallarından yapılmış bir organdır. İyi ve kötü

huylu olmak üzere iki çeşit tümörü vardır. Bu

tümörlerden onda dokuzu iyi huylu bir tanesi kötü

huyludur. Onun için paniğe gerek yoktur. Ama

ihmal de edilmemelidir.

Memede ağrı, şişlik, hassasiyet, ele gelen kitle,

meme başından akıntı (kanlı,yeşil-sarı renkli), şekil

bozukluğu, yalnız bir memede olan büyüme,

meme başı veya cildinin çekilmesi, süt gelmesi

veya meme cildinde portakal kabuğu görüntüsü

gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin hangisi iyi huylu

tümörlere ait , hangisi kötü huylu tümörlere aittir

bunun ayırımı uzmanlık işidir.

1-FİBROKİSTİK MEME(KİSTİK HASTALIK): En

çok görülen tümördür. İçinde az veya çok sıvı

bulunur. Her iki memede görülür.

2-FİBROADENOM: Çeşitli büyüklükte olabilir.

Birkaç mm den 2.5-5 cm e kadar büyüyebilir.

Bazen gençlerde dev fibroadenomlar da olabilir.

Sol memede daha çok ele gelir. Genelde

memenin üst-dış bölümünde yerleşiktir.Y avaş

büyürler, 2-3 cm büyüklüğe ulaşınca büyümeleri

durur hatta kaybolabilir. Tek veya birden çok

olabilir. 40 yaş altı en sık görüldüğü yaştır.

Giderek büyüyorsa veya hasta 35 yaş üstünde

ise ameliyat edilmelidir. Büyüme yoksa takibe

alınır.

3-PAPİLLOM: Süt kanallar içinde gelişen siğile

benzer küçük kitlelerdir. Meme başından kanlı

akıntı gelir.

4-YAĞ BEZELERİ(LİPOM): Değişik büyüklükte ve

sayıda yağ kitleleridir.

5-YAĞ NEKROZU: Memenin bir yere vurma veya

çarpmasıyla meydana gelir.

6-KAN TOPLANMASI(HEMATOM): Çarpma veya

bir yere vurma neticesi meme içinde kan

toplanmasıdır.

7-APSE: Meme içinde yer kaplayan iltihabi bir

kitledir.Emzirme dönemlerinde fazla görülür.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR ?

Devamini Goruntule >>>